We Are DIA
DIA Congratulates Our 2022 China Award Winners

Our 2022 China Inspire Award Winners

Headshot of Feng Chen
Feng CHEN
School of Public Health, Nanjing Medical University

DIA China Excellence in Service

Xiaoyuan-CHEN
Xiaoyuan CHEN
Beijing Tsinghua Changgung Hospital
Ning LI
Ning LI
Cancer Hospital Chinese Academy of Medical Sciences
Michael LEE
Michael LEE
Harbour BioMed

DIA China Young Volunteer Service Award

Xiaokang ZHANG
Xiaokang ZHANG
Janssen Research & Development
Ruihua WANG
Ruihua WANG
BeiGene (Shanghai) Co., Ltd.
Zhenghua WANG
Zhenghua WANG
Boehringer Ingelheim (China) Investment Co. Ltd.

Lanjing ZHANG
Lanjing ZHANG
Boehringer Ingelheim (China) Investment Co. Ltd.
Ruihong ZHANG
Ruihong ZHANG
Merck Health Care R&D China
Yuanyuan DIAO
Yuanyuan DIAO
BeiGene (Beijing) Co., Ltd.